Ideella föreningen Hope-Soddo bildades hösten 2012 för att stödja Hope-Project i Soddo, Etiopien.