Information om föreningens ändamål.

Idella föreningen Hope-Soddo stödjer Hope Project som är ett samarbete med en lokal luthersk församling i Soddo i Södra Etiopien. Detta projekt startades år 2003 genom ett initiativ från evangelisten, numera prästen, Mesfin Israel, som vill göra något konkret åt situationen för stadens många hotellprostituerade kvinnor. Kvinnorna tvingas ofta till prostitution p.g.a. fattigdom och utsatthet, t.ex. genom att leva under slavliknande förhållanden eller barnäktenskap. Visionen var att ge de utsatta kvinnorna en gedigen nystart i livet. Genom yrkesutbildning, eget boende, vård vid behov och inte minst undervisning om kristen tro och livsstil får de en ny chans i livet. Resultatet är mycket gott. Många av de som gått ett år i projektet är idag egna företagare, universitetsstuderande eller har bildat familj. 

Hope Project behöver vårt ekonomiska stöd för att kunna fortsätta detta arbete och vi tar därför tacksamt emot gåvor på bankgirokonto 132-3187.

Vill du bli medlem och på så sätt också stödja vårt arbete är kostnaden 100 kr/år. Ange vid inbetalningen att det gäller en medlemsavgift.

Styrelsemedlemmar: 

Lars Hjort, Partille, lars.hjort@svenskakyrkan.se

Bengt Carlsson, Ödsmål, bento50@hotmail.com

Gun Carlsson, Ödsmål, gun.anita.carlsson@gmail.com

Gunnar Holmquist, Angered, holmquistgunnar0@gmail.com

Johannes Sköldengen, Göteborg, johannes.skoldengen@svenskakyrkan.se

Gunilla Andersson, Kode, andersson.gunilla@icloud.com

Monica Engdahl, Ödsmål, monicaengdahl@yahoo.se

 

Kontakta oss gärna om ni vill ha mera information eller besök av någon från styrelsen! 

Vi har producerat en kort video där Mesfin och tre tidigare studenter berättar om sina liv.

 

Ideella föreningen Hope-Soddo

c/o Lars Hjort,
Rågvägen 5,
433 38 Partille

Bankgirokonto

132-3187