Ideella föreningen Hope-Soddo

Föreningen bildades hösten 2012 för att föra vidare det arbete som Svenska kyrkan i Stenungsund burit under nästan 10 års tid med att stöjda Hope Project i Etiopien. Särskilt har arbetet stöttats av secondhandbutiken Hos Marta och Maria i Stenungsund. Hittills har projektet kunnat stödja 20-25 kvinnor/år. I år, 2016, går 15 kvinnor utbildningen. Kostnaden per person, inklusive allt, är c:a 10.000 kr/år. Önskan är nu att kunna bredda basen för engagemanget i Sverige och att kunna medverka till en utveckling av arbetet på flera orter i Etiopien. Konceptet har visat sig fungera väl och resultatet håller hög kvalitet. 

Vill du ha mer information kan du kontakta Lars Hjort 070-521 16 52 lars.hjort@svenskakyrkan.se