All insamling till Hope Project i Soddo upphör

På årsmötet den 26 februari 2018 bestämdes att all insamling upphör från vår sida eftersom vår förening nu fasas ut och avslutas nästa år.

Då tidigare Hope Project i Soddo inte längre kan drivas vidare hade vi en tanke på att gå in i ett liknande projekt i Adama, 100 km sydost om Addis Abeba. Vi blev dock tveksamma till att gå in i detta på grund av:

  • Det är en helt ny verksamhet även om innehållet i stort skulle vara detsamma 
  • Det är nya yttre och okända förutsättningar
  • Den lokala förankringen i Etiopien är okänd för oss
  • Från att ha varit ett församlingsbaserat insamlingsarbete med bas i Stenungsund är vi nu en liten ideell förening
  • Vår insamlings- och engangemansbas är väldigt liten

Beslut togs att vi inte går in i detta nya projekt utan avslutar vårt insamlingsarbete.

Det är med sorg, men också med tacksamhet, som vi kommit till denna punkt. Genom Hope-projektet har cirka 250 unga kvinnor fått nytt hopp, ny start, ny framtid och nytt liv. Gud har låtit oss vara redskap för en mycket god sak och vi tror att det fått medföra välsignelse både till givare och mottagare.

Det som finns på vårt konto efter nästa årsmöte (2019) kommer att placeras i liknande projekt. Därefter avslutas föreningen helt.

 

Start av New Hope Project

Vid det extra medlemsmötet den 4 december 2017 bestämdes att Hope Project i Soddo upphör och övergår till New Hope Project (ännu inte helt klart med namnet) i Adama i Etiopien.

Anledningen till att stödja ett nytt projekt är att förutsättningar saknas för att kunna driva projektet vidare i staden Soddo. Se nedan!

Etiopiska myndigheter har de senaste åren skärpt kraven på hur NGO:s (non-governmental organizations) ska bedriva och redovisa sitt arbete vilket har lett till att Ideella föreningen Hope-Soddo fört en dialog med den lutherska kyrkan i Etiopien (EELC). Projektet kommer att administreras och kontrolleras av ELC-SDA, vilket är EELCs avdelning för socialt arbete och detta sker under överinseende av statliga etiopiska myndigheter.

EELC är beredda att starta verksamhet i Adama (Nazret) vilket vår styrelse ställt sig positiv till. Adama är en starkt växande stad med c:a 250000 invånare 100 km sydost om Addis Abeba. Den ligger strategiskt längs den nya järnvägen till hamnstaden Djibouti. Här vill EELC, i samarbete med den lokala församlingen, etablera ett nytt Hope-arbete. Det kommer att benämnas New Hope Project.

Start av projektet blir under våren 2018.

I Sverige kommer fortsatt stöd från församlingar, föreningar och enskilda att vara av största vikt för att kunna driva detta nya projekt. Vi är därför oerhört tacksamma för fortsatt stöd från er, såväl nya som gamla gåvogivare.

                                           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Extra medlems- och informationsmöte den 4 december 2017