Årsmöte den 23 februari 2019 kl 14.00 i Partille församlingshem

OBS! Vill du vara med på festmåltiden så börjar den kl 13.00! Anmälan nödvändig!

 

 

TACK OCH FARVÄL med festmåltid och årsmöte

 

Vänner och understödjare!

 

Vid årsmötet i slutet av februari 2018 beslöts att Ideella föreningen Hope-Soddo ska läggas ned. Detta kommer formellt att ske vid kommande årsmöte och på det följande extra årsmötet. Styrelsen vill nu bjuda in att få vara med och göra ett gott avslut på en verksamhet som fått betyda mycket för människor i Etiopien, men också för oss i Sverige.

LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI 2019 KL 13.00 I PARTILLE FÖRSAMLINGSHEM

13.00 Etiopisk måltid med indjera och wot (anmälan nödvändig)

14.00 Ordinarie årsmöte 

14.30 Extra ordinarie årsmöte 

Under 2018 har styrelsen

  • Gjort ett gott avslut i Soddo. Detta skedde vid ett besök i Etiopien i maj månad av representanter från styrelsen.
  • Förberett ett förslag till årsmötet om hur föreningen innestående medel ska fördelas utifrån intentionerna i våra stadgar. Vårt förslag är att de medel som finns i föreningen fördelas till liknande verksamheter i Etiopien. Vi har då funnit två aktörer med stor trovärdighet

1.       Svenska kyrkans internationella arbete som via en av Mekane Yesoskyrkans församlingar i Addis Abeba bedriver arbete bland utsatta kvinnor. Projektet går under namnet Nytt liv för unga kvinnor. Arbetet har besökts av Bengt och Gun Carlsson. 

2.       Hopp för barn i Etiopien (HBE) som via Bright Star/Win souls for God (WSG) också bedriver ett arbete bland utsatta kvinnor. Projektet går under namnet Deborah. Arbetet har besökt av Lars Hjort. 

  • Förberett för att avsluta bankkonto, hemsida, registrering mm.

I samband med årsmötet hoppas vi kunna sammanfatta lite om vad de 15 åren med Hope Soddo inneburit och även hur arbetet kan fortsätta framåt, fast i annan form

VARMT VÄLKOMMEN!

 

Styrelsen Ideella förening Hope-Soddo

Lars Hjort

Ordförande

 

Anmälan om deltagande till lars.hjort@svenskakyrkan.se eller 070-5211652 senast 15/2!

 

                                                   ************************************************

All insamling till Hope Project i Soddo upphör

På årsmötet den 26 februari 2018 bestämdes att all insamling upphör från vår sida eftersom vår förening nu fasas ut och avslutas nästa år.

Då tidigare Hope Project i Soddo inte längre kan drivas vidare hade vi en tanke på att gå in i ett liknande projekt i Adama, 100 km sydost om Addis Abeba. Vi blev dock tveksamma till att gå in i detta på grund av:

  • Det är en helt ny verksamhet även om innehållet i stort skulle vara detsamma 
  • Det är nya yttre och okända förutsättningar
  • Den lokala förankringen i Etiopien är okänd för oss
  • Från att ha varit ett församlingsbaserat insamlingsarbete med bas i Stenungsund är vi nu en liten ideell förening
  • Vår insamlings- och engangemansbas är väldigt liten

Beslut togs att vi inte går in i detta nya projekt utan avslutar vårt insamlingsarbete.

Det är med sorg, men också med tacksamhet, som vi kommit till denna punkt. Genom Hope-projektet har cirka 250 unga kvinnor fått nytt hopp, ny start, ny framtid och nytt liv. Gud har låtit oss vara redskap för en mycket god sak och vi tror att det fått medföra välsignelse både till givare och mottagare.

Det som finns på vårt konto efter nästa årsmöte (2019) kommer att placeras i liknande projekt. Därefter avslutas föreningen helt.

 

Start av New Hope Project

Vid det extra medlemsmötet den 4 december 2017 bestämdes att Hope Project i Soddo upphör och övergår till New Hope Project (ännu inte helt klart med namnet) i Adama i Etiopien.

Anledningen till att stödja ett nytt projekt är att förutsättningar saknas för att kunna driva projektet vidare i staden Soddo. Se nedan!

Etiopiska myndigheter har de senaste åren skärpt kraven på hur NGO:s (non-governmental organizations) ska bedriva och redovisa sitt arbete vilket har lett till att Ideella föreningen Hope-Soddo fört en dialog med den lutherska kyrkan i Etiopien (EELC). Projektet kommer att administreras och kontrolleras av ELC-SDA, vilket är EELCs avdelning för socialt arbete och detta sker under överinseende av statliga etiopiska myndigheter.

EELC är beredda att starta verksamhet i Adama (Nazret) vilket vår styrelse ställt sig positiv till. Adama är en starkt växande stad med c:a 250000 invånare 100 km sydost om Addis Abeba. Den ligger strategiskt längs den nya järnvägen till hamnstaden Djibouti. Här vill EELC, i samarbete med den lokala församlingen, etablera ett nytt Hope-arbete. Det kommer att benämnas New Hope Project.

Start av projektet blir under våren 2018.

I Sverige kommer fortsatt stöd från församlingar, föreningar och enskilda att vara av största vikt för att kunna driva detta nya projekt. Vi är därför oerhört tacksamma för fortsatt stöd från er, såväl nya som gamla gåvogivare.

                                           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Extra medlems- och informationsmöte den 4 december 2017