Amaretch Tunbo, en av kvinnorna som gått utbildning i Hope Project, berättar här kort om sitt liv.