Meslaeh Chonko, en av kvinnorna som fått utbildning i Hope Project, berättar kort om sitt liv.