HOPE-projektet i Soddo, södra Etiopien

År 2003. En ung man kommer till mig och säger:

”Jag har en vision. Tänk att få hjälpa några av de 500 flickorna som jobbar som prostituerade på stadens hotell till ett nytt liv.

Jag har en plan. Tänk om de kunde få hjälp med utbildning, boende, uppehälle och hälsovård, samt kristen undervisning.

Jag har en fråga: Tänk om kristna i Sverige kunde vara med och stödja detta.”

Under 10 år har fler än 200 kvinnor fått en ny start i livet. Några har kunnat öppna frisersalong, andra jobbar på kontor med sin datakunskap. Några har kunnat bilda familj och andra börjat högre studier – allt tack vare det år de fått med Hope projektet. Många av dem har hittat in i olika församlingar.

I oktober 2013 åkte en grupp från Sverige till Soddo för att vara med vid 10-årsjubileet. Då fick vi hälsa från kristna i Sverige som vill vara med i detta fina arbete. Vi fick särskilt hälsa till årets grupp på 25 studenter och säga att vi gladdes över deras hopp om en god framtid och att vi får vara en del av den.

Tack för din gåva. Jag garanterar att det blir till stor glädje och nytta.

Lars Hjort

Kyrkoherde och Ordförande i Ideella föreningen Hope-Soddo.

 

Fakta:

HOPE-projektet är ett samarbete med en lokal luthersk församling i Soddo, södra Etiopien. Det har startats genom ett initiativ från evangelisten, numera prästen, Mesfin Israel, som vill göra något konkret åt situationen för stadens många hotellprostituerade flickor. Flickorna tvingas ofta till prostitution p.g.a. av fattigdom och utsatthet, t.ex. genom att leva under slavliknande förhållanden eller barnäktenskap. Visionen var att få ge de utsatta flickorna en gedigen nystart i livet. Genom yrkesutbildning, eget boende, vård vid behov och inte minst undervisning om kristen tro och livsstil får flickorna en ny chans i livet. Resultatet är mycket gott. Många av de som fått ett år i projektet är idag egna företagare, universitetsstuderande eller har bildat familj.

Ideella föreningen Hope-Soddo bildades i slutet av 2012 för att föra vidare det arbete som Svenska kyrkan i Stenungsund burit under nästan 10 års tid. Särskilt har arbetet stöttats av secondhandbutiken Hos Marta och Maria i Stenungsund. Hittills har projektet kunnat stödja 20-25 flickor/år. Kostnaden per flicka, inklusive allt, är i år 2016, c:a 10.000 kr/år. Önskan är nu att kunna bredda basen för engagemanget i Sverige och att kunna medverka till en utveckling av arbetet i Etiopien. Konceptet har visat sig fungera väl och resultatet håller hög kvalitet.

För mer information eller besök ta kontakt med

Lars Hjort 031-3404235, lars.hjort@svenskakyrkan.se